عده‌ای به اشتباه ظهور تشیع را مربوط به تشکیل حکومت صفوی در ایران می‌دانند؛ حال آنکه موسس تشیع شخص پیام آور رحمت، حضرت محمد بن عبدالله است و قدمت تشیع به بلندای تاریخ اسلام است. (بنگرید به درسنامه شیعه کیست و چه می گوید؟) یکی از راه‌های کشف قدمت تشیع بررسی آثار ادبی کهن به جای مانده ادیبان و شعرای قرون نخستین اسلامی است. در این بخش با معرفی شاعران و اشعار کهن ایشان به معرفی قطره‌ای از اقیانوس بی‌کران شعر و ادبیات شیعی می‌پردازیم:

logo test

ارتباط با ما