عده‌ای به اشتباه ظهور تشیع در ایران را مربوط به عصر صفوی می‌دانند.

حال آن که قدمت تشیع در سرزمین ایران و آشنایی مردمان این خطه با اهل بیت پیامبر - به‌ واسطه اصحاب خاص ایشان مانند جناب سلمان فارسی، عمار یاسر و … - به قرن اول هجری بازمی‌گردد.

یکی از راههای شناخت قدمت تشیع در ایران، بررسی آثار ادبی کهنِ پارسی، خصوصا اشعار شاعران برجسته است. قدیمی‌ترین اشعار شیعی کشف شده تا به امروز، به رودکی، پدر شعر فارسی (237-319 ه. ش.) باز می‌گردد.

البته، این نکته بدان معنا نیست که قبل از رودکی، شعر پارسی شیعی وجود نداشته، بلکه ممکن است اشعاری موجود بوده‌اند که دیگر در دسترس نیستند و یا هنوز به وجودشان پی برده نشده است. کما اینکه برخی از اشعار کهن شیعی، همچون «علی نامه» - از شاعری با تخلص «ربیع» و هم عصر فردوسی - در همین دهه‌های اخیر، کشف و تحقیق شده‌اند.

مطالعه‌ی مقالات زیر، به علاقمندانِ حوزه‌ی «تاریخ تشیع در ایران» و «اشعار شیعیِ شعرای فارسی زبان»، پیشنهاد می‌گردد.

همچنین، از آنجا که شعر و ادبیات کهن پارسی، میراثی سترگ و گره خورده با هویت ایرانیان است، پرداختن به این آثار، موجب تقویت هویت فرهنگی ایرانیان خصوصا نسل‌های جوان می‌گردد.

نویسندهمطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
احیاگران زبان و ادب پارسی و ارادت به اهل بیت (ع) (قرن سوم هجري):
مسعود بسیطی
مطالعه
احیاگران زبان و ادب پارسی و ارادت به اهل بیت (ع) (قرن چهارم هجري):
مسعود بسیطی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
حکیم ابوالقاسم فردوسی، منادی و مبلّغ مبانی تشیع
علی ابوالحسنی
مطالعه
مهدی دشتی
دراسة
دکتر محمد شیخ الرییس کرمانی
مطالعه
دکتر محمد شیخ الرئیس کرمانی
مطالعه
دکتر محمد شیخ الرئیس کرمانی
مطالعه
دکتر حسن عبداللهی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
محمدامین ریاحی
دراسة
احیاگران زبان و ادب پارسی و ارادت به اهل بیت (ع) (قرن پنجم هجري):
مسعود بسیطی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
سید علی موسوی گرمارودی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
احیاگران زبان و ادب پارسی و ارادت به اهل بیت (ع) (قرن ششم هجري):
فاطمه طالعی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
فاطمه طالعی
مطالعه
فاطمه طالعی
مطالعه
فاطمه طالعی
دراسة
فاطمه طالعی
دراسة
فاطمه طالعی
دراسة
فاطمه طالعی
دراسة
فاطمه طالعی
دراسة
فاطمه طالعی
دراسة
فاطمه طالعی
دراسة
فاطمه طالعی
دراسة
فاطمه طالعی
دراسة
مسعود بسیطی
دراسة
مسعود بسیطی
دراسة
مسعود بسیطی
دراسة
مسعود بسیطی
دراسة
احیاگران زبان و ادب پارسی و ارادت به اهل بیت (ع) (قرن هفتم هجري):
مسعود بسیطی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
مسعود بسیطی
دراسة
مسعود بسیطی
دراسة
مسعود بسیطی
دراسة
فاطمه طالعی
دراسة
مسعود بسیطی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
فاطمه طالعی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
فاطمه طالعی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
فاطمه طالعی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
احیاگران زبان و ادب پارسی و ارادت به اهل بیت (ع) (قرن هشتم هجري):
فاطمه طالعی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
فاطمه طالعی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
فاطمه طالعی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
فاطمه طالعی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
فاطمه طالعی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
فاطمه طالعی
مطالعه
مطالعه
رسول جعفریان
مطالعه
احیاگران زبان و ادب پارسی و ارادت به اهل بیت (ع) (قرن نهم هجري):
رسول جعفریان
مطالعه
مریم نوری نیا
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
فاطمه طالعی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
مسعود بسیطی
مطالعه
فاطمه طالعی
مطالعه
احیاگران زبان و ادب پارسی و ارادت به اهل بیت (ع) در قرون مختلف:
مطالعه
مطالعه
فاطمه طالعی
دراسة
استاد محمدعلی مجاهدی
دراسة
کسایی مروزی تا شهریار تبریزی (غدیریه سرایان فارسی زبان)
محمد صحتی سردرودی
مطالعه
مطالعه
مصطفی منصف
مطالعه
مناقب اهل بیت در شعر کهن فارسی
سید عباس رستاخیز
دراسة
مطالعه
زهرا محدثی خراسانی
مطالعه
امیرحسین رضایی
مطالعه
علامه سید جعفر مرتضی عاملی
مطالعه
زهرا ناعمی
مطالعه
مطالعه
سید عباس رستاخیز
مطالعه
سید عباس رستاخیز، سید رضا باقریان موحد
مطالعه
پایگاه جامع فرق و ادیان و مذاهب
مطالعه
منصوره حاجی هادیان
مطالعه
زهرا فرج نژاد فرهنگ
مطالعه
سعید بزرگ بیگدلی، اکرم کرمی
مطالعه
برگرفته از مصاحبه پایگاه حوزه با محمد صحتی سردرودی
مطالعه
مسعود اقبالی،یحیی معروف، تورج زینی‌وند
مطالعه
فاطمه محمدی فر
مطالعه
رسول جعفریان
مطالعه
زهرا منفرد
مطالعه
حسین رادمنش
مطالعه
صادق آیینه وند، کبری روشنفکر، زهره ناعمی
مطالعه
دکتر عباس عرب
مطالعه
قاسم مختاری، ​ابراهیم ابراهیمی
مطالعه
ابراهیم فلاح
مطالعه
حسین حاتمی، پروین زمانی، محمدرضا بیگی، پوریا اسماعیلی
مطالعه
علیرضا محکی‌پور
مطالعه
محمد حسن پاکدامن
مطالعه
سیّد امیرمحمود انوار، نسیم عربی
مطالعه
احمد امیری خراسانی
مطالعه
محمود آیتی
مطالعه
لیلا کشانی، محمد شیخ‌الرئیس کرمانی
مطالعه
مسعود باوان پوری، بتول ریکاطرهانی، پروین همتی
مطالعه
دكتر فريدون طهماسبي
مطالعه
محمود مهرآوران، فرج‌الله نعمتی
مطالعه
سمیه حسنعلیان
مطالعه
سيدمنظرعباس رضوی
مطالعه
مهری بسناس
مطالعه
سیدغلامعلی رخشان، مسعود ولی عرب
دراسة
علی آذرگون
دراسة
دکتر مهدی احمدی، علیرضا موسوی
دراسة
ابوالقاسم رادفر
دراسة
دکتر سید حسین اطهری، لیلا دستغیب
دراسة
ابوالحسن امین مصدقی، کلثوم تنها دوشانلو
دراسة
کبری خسروی، حسین چراغی وش، حدیث بابایی
دراسة
علی اصغر بابا صفری
دراسة
ابراهیم فلاح
دراسة
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻧﻌﻤﺘﻲ ﻗﺰوﻳﻨﻲ، رﻋﻨﺎ ﻋﺒﺪي
دراسة
دکتر صادق سیاحی، ندا سهیلی
دراسة
منظر سلطانی
دراسة
دکتر محمد شیخ‌الرئیس کرمانی
دراسة
سید احمد شهریار
دراسة

logo test

ارتباط با ما